Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

We krijgen er allemaal mee te maken

Een aanslag van de belastingdienst

240110_websiteartikelliggend2

Een aanslag van de belastingdienst

Vervelend maar waar: in Nederland moeten we allemaal belasting betalen. Het kan dus voorkomen dat je op een gegeven moment geconfronteerd wordt met een aanslag van de belastingdienst, waar je het misschien niet mee eens bent. Maar wat doe je in zo’n geval? En hoe pak je de communicatie met de belastingdienst op? In dit artikel vertel ik je meer over aanslagen, aangiftes en de stappen die je kan ondernemen om altijd in controle te zijn over je belastingaangiftes.

Hoe ga je om met een belastingaanslag?

Je administratieve afdeling dient netjes de aangiften voor je organisatie in: de aangiften omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting of winstaangifte. Maar wat als dit proces toch even anders loopt dan gedacht? Er zijn situaties waarbij je brieven van de belastingdienst krijgt waarin boetes worden opgelegd of rentekosten aan je worden berekend.

Als je een aanslag van de belastingdienst ontvangt, dan ben je in principe verplicht om deze te betalen voor de aangegeven datum. Je controleert de aanslag met de voor jou bekende gegevens, en wanneer deze overeenkomen is het eenvoudig afhandelen van de aanslag voldoende. Als de aanslag niet klopt, dan zijn er mogelijkheden om dit duidelijk te maken aan de inspecteur van de belastingdienst. Hoe dit kan worden opgepakt vertellen we later in dit artikel.

Vervelend maar waar: in Nederland moeten we allemaal belasting betalen.

De aanleiding voor het ontvangen van de aanslag heeft verschillende redenen

  • Je hebt een aangifte ingediend en deze wordt voorlopig of definitief akkoord bevonden;
  • Je hebt verzuimd een aangifte in te dienen en de ambtenaar van de belastingdienst heeft je aangifte geschat (ambtshalve aanslag);
  • Je hebt je aangifte ingediend, maar was te laat waardoor er een boete is toegepast.
Het is als ondernemer soms lastig om te weten wat nu precies de oorzaak is geweest van een aanslag. Bij veel mensen slaat de schrik al om het hart als er een blauwe envelop op de mat ligt. Maar geen paniek, er is ruimte om te communiceren, waarbij het vooral van belang is om dit tijdig te doen. Het is goed om te weten dat de belastingdienst nooit zomaar een boete of ambtshalve aanslag oplegt: voordat dit gebeurt ben je al op de hoogte gebracht dat je de aangifte in moet dienen.

Bezwaar maken tegen een aanslag van de belastingdienst

Als je het niet eens bent met de aanslag, kun je bezwaar maken. Dit moet meestal binnen 6 weken na de ontvangstdatum gebeuren. Het is belangrijk om de juiste bewijsstukken of toelichting op te nemen om je standpunt te ondersteunen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij de belastingdienst. Bewaar altijd een kopie voor je eigen administratie.

Op zich is dit een logische procedure: jij of je afdeling administratie weet hoe het zit, maar de belastingdienst is niet direct betrokken bij je onderneming. De belastingdienst wil daarom de situatie duidelijk in kaart hebben. Een goede uitleg met onderbouwing van stukken maakt het voor hen begrijpelijk, en op deze wijze kan de juiste aanslag door de belastingdienst worden bepaald. Je bezwaar zal door de inspecteur van de belastingdienst in behandeling worden genomen en hierop krijg je altijd een van de volgende reacties:

  • De inspecteur snapt je standpunt en neemt deze over in een nieuwe/aangepaste aanslag;
  • De inspecteur heeft nog geen overzicht over de situatie en vraagt om aanvullende stukken;
  • Je bezwaar wordt afgewezen en de eerder opgelegde aanslag blijft onverminderd van toepassing. 
240110_websiteartikelliggend2 (1)

Je bezwaar en standpunt wordt overgenomen

Fantastisch, dit is de eenvoudigste oplossing. De inspecteur begrijpt je standpunt en past de aanslag conform aan. Beide partijen zijn gelukkig dat de informatie op elkaar aansluit en dat ze elkaar begrijpen. De aanslag die je naar aanleiding hiervan hebt ontvangen kan vervolgens worden afgehandeld.

De inspecteur heeft aanvullende stukken nodig voor je bezwaar

Wanneer de inspecteur aanvullende stukken vraagt dan moeten deze binnen de termijn die door de inspecteur wordt gesteld worden aangeleverd. Geen reden tot paniek want de inspecteur probeert immers je verhaal te begrijpen. We moeten er rekening mee houden dat de inspecteur vanaf een afstand meekijkt en dus niet in de materie zit. De aanvullende stukken en uitleg zullen duidelijk moeten maken wat de situatie is en waarom je dus vindt dat de aanslag anders zou moeten worden vastgesteld. Deze stap kan soms een aantal keren heen en weer gaan tot het verhaal helder is en de belastingdienst je standpunt kan doorgronden.

Jij of je afdeling administratie weet hoe het zit, maar de belastingdienst is niet direct betrokken bij je onderneming.

Je bezwaar wordt afgewezen

Je hebt zo je best gedaan met het aanleveren van de stukken, maar het is je niet gelukt om de inspecteur te overtuigen van je standpunten. De inspecteur gaat niet mee in je verhaal en wijst de bezwaarschriften af, zonder verdere mogelijkheid om nog in bezwaar te gaan. Wellicht dat je jezelf toch kunt vinden in de afwijzing van de inspecteur, omdat deze zijn standpunt duidelijk heeft gemaakt. In dit geval is er geen verdere actie nodig en zal het standpunt van de inspecteur worden gevolgd.

Mocht je bezwaar niet worden toegekend door de belastingdienst en je het hier niet mee eens bent, dan kun je in beroep gaan bij de rechter. Dit moet binnen 6 weken gebeuren, na ontvangst van het besluit op je bezwaar. Hierbij is het van belang om een raadsman in te schakelen die je standpunten op juiste wijze kan verdedigen. Weet wel dat dit maar zelden voorkomt.

Zo ga je om met aanslagen waar je het niet mee eens bent

Het betalen van belasting is voor ons allemaal van toepassing. Er zijn verschillende manieren om te communiceren met de belastingdienst, maar vooral tijdigheid is hierin van belang. Op zichzelf logisch, want als je zelf te lang niets van een schuldenaar (klant) verneemt dan schakel je uiteindelijk een incassobureau in om betaling af te dwingen. Het is belangrijk om tijdig te reageren op de communicatie van de belastingdienst en om de verplichtingen na te komen. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot vervelende gevolgen, zoals verhogingen van de aanslag, rente en boetes.

Het is aan te bevelen om professioneel advies in te winnen als je twijfelt over de juistheid van de aanslag of als je het bezwaar- of beroepsproces niet zelf kunt afhandelen. Een belastingadviseur kan je helpen bij het beoordelen van de aanslag en het opstellen van een effectieve bezwaar- of beroepsprocedure. Wil je meer weten over onze visie op het vormgeven van je administratie en financiën? En hoe je dat met Number Heroes kan realiseren? Kom in contact met Cornelis. Hij kan je alles vertellen over de ontwikkelingen en onze oplossingen.

Tips van Number Heroes

Bij Number Heroes denken we net even anders. Wij laten cijfers vóór je werken. Met deze artikelen geven wij je een kijkje in onze keuken. We geven je concrete tips over het verwerken van je financiën en het voordeel voor organisatie en bedrijfsvoering. Ben je na het lezen van deze artikelen geïnspireerd of wil je meer weten over onze oplossingen? Kom dan in contact met Cornelis of Adriaan via het contactformulier.