Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Inzicht krijgen in financiële gezondheid

Het opstellen van een jaarrekening

240110_websiteartikelliggend2 (1)

Een jaarrekening geeft inzicht

 

Een jaarrekening met de financiële gegevens van een bedrijf is een rapport met de financiële positie en prestaties van de onderneming. Het doel van deze rapportage is om stakeholders zoals eigenaren, beleggers, de bank en crediteuren inzicht te geven in de financiële gezondheid en het rendement van de onderneming. Maar wat moet er allemaal in een jaarverslag staan en welke regels zijn hierbij van toepassing? In dit artikel vertelt Cornelis je er meer over.

Regelgeving voor het opstellen van de jaarrekening

Een jaarstuk moet altijd in lijn zijn met de standaard boekhoudprincipes en -regels. Dit garandeert een vergelijkbare en betrouwbare rapportage van financiële gegevens tussen verschillende ondernemingen. Hierdoor is het voor iedereen die bekend is met de boekhoudprincipes en de richtlijnen die gehanteerd worden duidelijk hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Het begint allemaal bij Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat beschreven wat de wettelijke regeling is met betrekking tot de jaarrekening en het bestuursverslag. Daarnaast is er de Wet op de jaarverslaggeving en gelden de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de regels van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in geval van door de accountant opgestelde rapporten. Het is niet voor niets dat hier een studie voor nodig is om alles te doorgronden. Een tipje van de sluier is dat er vereisten zijn op basis van de grootheidscriteria van een organisatie. Deze vereisten bepalen welke informatie je moet opnemen in jouw jaarrekening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan omzetvolume, balanstotaal en het aantal werknemers in de organisatie. De voor jou relevante criteria kan je het beste opvragen bij je adviseur.

Meer informatie geeft je ook meer invalshoeken om de prestaties van je organisatie te beoordelen.

Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening

Er zijn verschillende onderdelen van belang binnen de jaar rapportage, waaronder de balans, winst- en verliesrekening (P&L), het kasstroomoverzicht en een toelichting op de cijfers. Deze onderdelen van de rapporten geven informatie over de activa, passiva, inkomsten en uitgaven van een onderneming. Daarnaast worden vaak ook overzichten ingevoegd zoals bijvoorbeeld een resultaatvergelijking, werkkapitaal ontwikkeling, solvabiliteit, rentabiliteit en een paragraaf voor de fiscale positie. Niet al deze informatie is verplicht te vermelden bij een jaarrekening, toch wordt het vaak wel beschikbaar gesteld vanuit inzicht en adviesmogelijkheden vanuit de adviseur die de cijfers opstelt. Meer informatie geeft je ook meer invalshoeken om de prestaties van je organisatie te beoordelen. Uiteraard is het altijd mogelijk om samen met je adviseur te bepalen welke informatie nodig is, en of hieraan niet onnodig kosten worden besteed.

Wettelijke termijnen voor opstellen van jaarrekening

Het is belangrijk om de financiële rapportage tijdig en nauwkeurig op te stellen. Hieraan zijn wettelijk gezien ook termijnen gebonden, binnen welke tijd de financiële rapportage dient te worden opgesteld en indien nodig wanneer publicatie van deze gegevens dient plaats te vinden bij de Kamer van Koophandel. Over het algemeen hebben we het dan over de volgende termijnen:

  • Opstellen van de jaarrekening door het bestuur (binnen 5 maanden na boekjaar);
  • Vaststellen van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (binnen 30 dagen na opstellen jaarrekening);
  • Publiceren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (binnen 8 dagen na vaststellen jaarrekening).

De eerste termijn kan door middel van een besluit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) nog eens worden verlengd met een termijn van 6 maanden. Als je boekjaar eindigt op 31 december dan heb je tot 31 mei van het volgende jaar om de jaarrekening op te stellen, daarna kan je 6 maanden verlengen via een AvA tot 30 november na het betreffende boekjaar. Vervolgens heb je dan 30 dagen om de jaarrekening vast te stellen, en nog 7 dagen om deze te publiceren.

Ik hoor je denken: ‘oh, dus ik kan er meer dan een jaar over doen?’ Niet is minder waar, de uiterste datum van publiceren is 31 december volgend op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Wacht dus niet langer dan een jaar nadat het boekjaar is afgelopen om alles te publiceren. Ben je niet op tijd, of publiceer je helemaal geen jaarverslag, dan pleeg je eigenlijk een economisch delict. Het gevolg hiervan kan je een flinke boete opleveren, en in het ergste geval zelfs een strafblad.

Bepalingen vanuit andere belanghebbenden

De zojuist besproken wettelijke regeling voor de publicatie van een jaarrekening is een maximum bepaling. De termijnen zijn vooral realistisch als er geen andere belanghebbenden zijn dan jijzelf. Wanneer bijvoorbeeld een bank in het spel is, wordt meestal vanuit de financiering vereist dat de jaarrekening voor 30 juni opvolgend op het boekjaar bekend moet zijn. De bank wil namelijk weten hoe de onderneming ervoor staat, om de gepubliceerde resultaten te kunnen afstemmen op hun interne beleid. Bovendien kan het niet voldoen aan deze voorwaarde van financiering gevolgen hebben op toekomstige bereidheid tot financiering. Als je bij de bank bekend staat als iemand die niet zo stipt is met het produceren van informatie, kan dat gevolgen hebben. Het belang van tijdig gereed hebben van financiële cijfers gaat dus verder dan de vraag wanneer je de cijfers wilt hebben.

Als eigenaar blijf je verantwoordelijk voor het correct opstellen van de jaarrekening.

Wie moet de jaarrekening opstellen?

Het opstellen van de jaarrekening wordt in de praktijk meestal uitbesteed aan een administratiekantoor of accountantskantoor. Er heerst vaak het misverstand dat alleen een gecertificeerde accountant de cijfers kan opstellen. Dit is alleen het geval bij controleverklaringen die afgegeven moeten worden door een Register Accountant. Wel is het zo dat je er verstandig aan doet een persoon in te huren die in ieder geval een beetje verstand heeft van al die regeltjes. Als eigenaar blijf je namelijk verantwoordelijk voor het correct opstellen van de jaarrekening. Better safe than sorry, toch? Hierdoor wordt vaak gedacht aan een accountantskantoor, maar dit kan in de regel net zo goed iemand van een administratiekantoor zijn die beschikt over de juiste kennis. Je kunt hiermee behoorlijk wat onnodige kosten voorkomen, want een accountant is in de regel toch fors duurder dan iemand van een administratiekantoor. Laat je hierover dan ook goed informeren en overweeg wat voor jou het beste past. Belangrijk is dat de kwaliteit en je wensen in goede handen zijn.

Financiële zekerheid: jouw jaarrekening in goede handen

Als je een jaarrekening opstelt, zijn er bepaalde regels en richtlijnen waar je rekening mee moet houden. Vooral als je deze financiële gegevens deelt met anderen, gelden er extra voorschriften. Het kan soms best ingewikkeld zijn, maar maak je geen zorgen! Als je bedrijf wat complexer is of als er specifieke regels gelden, is het altijd verstandig om professioneel advies in te winnen. Onze experts staan klaar om je te helpen. Zo ben je zeker van betrouwbare en begrijpelijke financiële rapporten.

Tips van Number Heroes

Bij Number Heroes denken we net even anders. Wij laten cijfers vóór je werken. Met deze artikelen geven wij je een kijkje in onze keuken. We geven je concrete tips over het verwerken van je financiën en het voordeel voor organisatie en bedrijfsvoering. Ben je na het lezen van deze artikelen geïnspireerd of wil je meer weten over onze oplossingen? Kom dan in contact met Cornelis of Adriaan via het contactformulier.