Interimwerk

Kernwaarden Interimwerk

Zoals al in de inleiding beschreven is de weg naar Rome niet in één dag gebouwd. Dit reflecteert in de kernwaarderen die wij hanteren voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Onze kernwaarden bij het bepalen van de juiste werkwijze en mogelijke verbeterpunten zijn:

Observeren: het observeren ziet toe op het onderzoeken van het object van onderzoek. Dit kan een specifieke financiële casus zijn (bijv. boekenonderzoek), de processen binnen de organisatie, een adviesopdracht etcetera. Wanneer we bijvoorbeeld de processen van een organisatie als voorbeeld nemen is er wellicht ruimte voor een efficiëntere manier van werken, het wegnemen van overbodige stappen in de processen of bijvoorbeeld het automatiseren van onderdelen in het proces waardoor tijd vrijkomt voor andere zaken. Van belang is het om niet direct met gestrekt been de processen aan te pakken, want deze zijn immers met een veelal goede reden opgezet. Door de tijd heen kan het wel zo zijn dat deze wellicht efficiënter kunnen worden ingericht en is het een gewoonte geworden om op dezelfde wijze door te gaan. Om niet onnodig processen te verstoren is het dus van belang eerst zorgvuldig te kijken waarom processen zijn zoals ze zijn.

Analyseren: het analyseren gaat in op het zorgvuldig onderzoeken van de informatie die vrijkomt bij het object van onderzoek. Of dit nu een boekenonderzoek, een proces, adviesopdracht of andere opdracht is. Het is van belang dat de informatie die wordt verzameld goed geanalyseerd en op waarde geschat wordt.

Bij een boekenonderzoek dient de beschikbare informatie zorgvuldig te worden geanalyseerd om op basis hiervan tot een oordeel te kunnen komen en u van het gevraagde inzicht te voorzien.

Wanneer we het hebben over de processen van een organisatie dan kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  • Geven de processen die u binnen de organisatie heeft ook de beoogde uitkomsten?
  • Voorzien de processen in de voor u relevante informatie?
  • Wat doen we met de processen die niet tot gewenste informatie lijdt?

Tijden veranderen en zo ook de behoefte om bepaalde informatie. Het consequent blijven vastleggen van informatie “omdat we dit altijd zo doen” kan wellicht anders of niet meer worden uitgevoerd.

Optimaliseren: Vanuit het observeren en analyseren komt een plan om te optimaliseren. Het optimaliseren is het concreet uitwerken van constateringen. Om het voorbeeld van het boekenonderzoek aan te halen, gaat het hierbij om het doornemen van de constateringen en op basis hiervan adviseren bij mogelijke hieruit voortvloeiende vervolgstappen.

Wanneer we kijken naar procesoptimalisatie is dit de fase waarin we gaan werken aan een geoptimaliseerde versie of wellicht geheel nieuw ingerichte versie van uw processen. In deze stap gaan we oude bouwstenen in het proces verbeteren, aanvullen of in het geheel vervangen.

 

Doelstelling

Uiteraard verliezen we hierbij het doel niet uit het oog. De opdracht die u ons geeft heeft immers een bepaald doel voor ogen. Een bepaalde betrouwbaarheid van gegevens of het efficiënter en/of minder tijdsintensief inrichten van de processen in de organisatie. Dit betekend korte lijnen behouden, overleggen over zienswijze en mogelijk te ondernemen stappen en vervolgens actief actie ondernemen. Dit gaat dus ook op voor onze eigen werkwijze en processen.

Number Heroes kan u bijstaan op diverse interim opdrachten. Hieronder een aantal diensten die wij u kunnen aanbieden.

BOEKENONDERZOEK

Wij kunnen u ondersteunen bij een boekenonderzoek, omdat u zekerheid wilt verkrijgen over de cijfers. Mogelijk kijkt u naar een overname van een concullega en wil u de cijfers van deze organisatie laten beoordelen en hierbij kritische vragen op laten stellen om meer zekerheid te verkrijgen.
Wellicht bent u aandeelhouder en kapitaalsverschaffer, maar heeft u geen goed gevoel bij de door het bestuur opgestelde cijfers en wilt u een onafhankelijk oordeel over de juistheid van de cijfers?

PROCESOPTIMALISATIE

Wij kunnen ondersteunen bij het optimaliseren, digitaliseren en automatiseren van uw (financiële) bedrijfsprocessen. Hierdoor kan u of uw financiële afdeling waardevolle tijd besparen en zich concentreren op andere taken die meer waarde kunnen toevoegen aan uw organisatie.

INTERIM CFO/FINANCIEEL MANAGER

Uw organisatie heeft een administratieve afdeling die netjes alle administratieve stukken verwerkt, maar u mist als ondernemer een echte financieel analist/sparringpartner, waarmee u vanuit de cijfers kunt kijken naar de toekomst of mogelijke verbeterpunten. U heeft veel plannen voor de toekomst, maar uw administratieve medewerkers zijn druk met de cijfers van vandaag en kunnen nog niet de vertaalslag maken naar de toekomst die u voor ogen heeft? Kortom u bent op zoek naar een gesprekspartner waarmee u samen kunt nadenken over de toekomst en die u (on)gevraagd wijst op mogelijke uitdagingen die u hierbij tegenkomt en meedenkt in oplossingen om deze uitdagingen te tackelen. Wij staan u graag bij.

Uiteraard kunnen wij hierbij ook ondersteunende taken uitvoeren die aansluiten op de werkzaamheden van uw financiële afdeling. Denk hierbij aan het ondersteunen bij het opstellen van jaarcijfers, tussentijdse cijfers, voorbereiden van jaardossiers voor de accountant enz.

TIJDELIJKE ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Zoekt u tijdelijk naar ondersteuning op de financiële administratie. Wij zetten ons netwerk voor u in om snel een tijdelijke kracht in te zetten, zodat uw dagelijkse gang van zaken niet stil komt te liggen.

 

DIVERSE ADVIESOPDRACHTEN

Denkt u na over de overdracht of verkoop van uw bedrijf?
Wilt u een bedrijfswaardering door een gecertificeerd professional?
Heeft u specifieke fiscale onderwerpen die u graag wilt bespreken?
Wat doe ik met mijn vermogen en de kinderen?

Vraag het ons en we gaan graag met u in gesprek en zetten ons netwerk in om u van het juiste advies te voorzien. Samen staan we sterk. Wij zijn Number Heroes en samen zijn we de ondernemende superhelden die verder komen.

× Neem contact op